top of page
Acest serviciu nu este disponibil, contactează-ne pentru mai multe informații.

Auditor siguranța alimentelor

Durată: 60 ore (20 ore pregătire teoretică și 40 ore pregătire practică)

  • Încheiat
  • TBD
  • Location 1

Descrierea serviciului

Programul de formare auditori siguranță alimentelor are ca obiectiv general: perfecționarea pentru efectuarea auditurilor în domeniul siguranței alimentelor / HACCP conform cerințelor standardelor internaționale: SR EN ISO 22000:2018 Sisteme de management siguranță alimentului. Cerințe; SR EN ISO 19011:2018, SR EN ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003 și standardului ocupațional în vigoare). 1. Condiții - absolvent studii superioare în domeniul industriei alimentare, chimiei. Biologiei, medicină veterinară sau domenii conexe - experiență în managementul calității sau siguranței alimentare 2. Mod de organizare Online sau în sala de curs (minim 10 participanți) 3. Evaluare Pe parcurs: teste scrise per modul de formare La final: test scris și susținere proiect – notă minimă: 5 4. Certificare Certificat, recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale Cu condiția absolvirii programului de formare 5. Numărul cursanților Numărul minim 15 și maxim 28 (se aplică pe toate cele 3 cursuri) 6. Competențe obținute - Conducerea auditului - Analiză preliminară a documentației sistemului de management al siguranței alimentului - Planificarea activității de audit - Desfășurarea auditului - Raportarea rezultatelor 7. Reduceri Pentru grupe formate din 6 participanți de la același beneficiar / organizator, se aplică o reducere de 5 % + 50% din valoarea programului pentru al 7-lea participant, iar pentru 10 participanți o reducere de 10% plus o participare gratuită pentru al 11-lea participant. Înscrierea se face pe baza completării Cererii de înscriere la programul de formare “Auditori în domeniul siguranței alimentare” anexată invitațiilor trimise de Floyd AD&C prin e-mail sau accesate direct pe site. Cererea completată, însoțită de documentele solicitate se va trimite la Secretariatul Floyd AD&C, prin e-mail: office@floyd.ro, cel mai târziu cu 15 zile înaintea începerii cursului. După semnarea Contractului de formare profesională și achitarea taxei de participare, în contul S.C. Floyd AD&C S.R.L. RO38RNCB0088002305690001 BCR Moșilor se consideră valida înscrierea la programul de formare.


Detalii de contact

  • Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 8, Et. 3, Ap. 9, Sector 5, Bucuresti

    0752088649

    office@floyd.ro


bottom of page