top of page

Despre noi

Ce ne dorim?

Prin programele de formare profesională cu atenție selectate pentru a utiliza la maximum experiența de peste 20 de ani a companiei și lectorilor săi în domeniile de competență ne dorim să contribuim la dezvoltarea abilităților și cunoștințelor celor care proiectează și gestionează cerințele standardelor internaționale sau private:  reprezentanți management, auditori interni sau externi, responsabili calitate, protecția mediului, protecția muncii, lideri ai echipelor HACCP, etc.

Scurt istoric

Începându-ne activitatea ca firmă de consultanță în domeniul proiectării și implementării sistemelor de management al calității - ISO 9001, mediului - ISO 14001, sănătății și securității ocupaționale - ISO 45001, siguranței alimentului – HACCP / ISO 22000 / IFS / BRCGS, responsabilității sociale - SA 8000, am constatat că majoritatea covârșitoare a firmelor cărora le ofeream consultanță nu dispuneau de personal calificat în acest domeniu și am ajuns astfel să valorificăm experiența și competența din domeniul tehnic în domeniul formării profesionale.

cum-lucram-1024x915.png

Diagnoză inițială

Identificarea nevoilor și așteptărilor clienților privind serviciile de formare profesională sau consultanță

Propunere de ofertă

În baza diagnozei inițiale venim cu propunerea de ofertă tehnico-financiară și strategia de lucru personalizată nevoilor și așteptărilor clienților noștri

Instruire echipă

Dacă opțiunea este pentru un program de consultanță, vom începe prin construirea competențelor echipei de proiect

Documentare

Dacă se solicită implementarea personalizată a cerințelor unor standarde sau cerințe legale specifice vom asigura proiectarea documentației

Propunere de soluții

În funcție de solicitare venim cu soluții specifice fiecărui contract

Audit intern

Prin procesul de audit intern vom verifica măsura în care au fost implementate toate cerințele stipulate contractual și vom propune soluții de îmbunătățire a proceselor organizaționale

Asistență tehnică

Asigurarea serviciilor de asistență tehnică în timpul auditurilor externe sau inspecțiilor din partea autorităților

Virtual Team Meeting

Când (de ce) aveți nevoie de noi?

În prezent, vă confruntați cu una sau mai multe dintre următoarele probleme:

Aveți un sistem de management proiectat de o firmă de consultanță, eventual chiar certificat, și nu știți ce să faceți în continuare cu el.

Reprezentantul managementului desemnat "peste noapte" are multe alte probleme de rezolvat conform fișei postului, a “prins” câte ceva referitor la ISO, dar tot nu știe ce să facă, mai bine angajați o firma să se ocupe de menținerea sistemului.

Ați fost vizitați de o echipă de auditori, reprezentanți ai organismului de certificare ales de Dvs., a fost o experiență interesantă, dar parcă mai interesant ar fi fost să vă aflați în postura de auditor, decât cea de auditat.

Implementarea cerințelor

Odată ce au fost adoptate, standardele ce recomandă implementarea unor sisteme de management cu recunoaștere internațională, devine obligatorie implementarea tuturor cerințelor lor. Iată numai câteva cerințe extrase din cele mai cunoscute și solicitate standarde internaționale sau cerințe legale în acest moment:

este necesar a se numi unul sau mai mulți reprezentanți ai managementului pentru calitate, mediu, siguranța alimentelor, sănătate și securitate ocupațională, etc = manageri calitate, mediu, siguranță alimentară. SSM

este necesar să fie documentată o procedură de audit, și personal calificat pentru efectuarea auditurilor interne = auditori interni

este necesar a se evalua furnizorii, prin audituri de secundă parte = auditori externi
 

efectuarea auditului de deșeuri, cf Legii 211 / 2011 privind gestiunea deșeurilor = auditor deșeuri
 

efectuarea auditurilor clinice, cerințe acreditare ANMCS = auditor clinic
 

evaluarea periodică a implementării cerințelor SSM = auditor SSM

Virtual Team Meeting

Ce ne recomandă?

Standarde ocupaționale noi

Am introdus și dezvoltat standarde ocupaționale noi, coordonând activități de analiză ocupațională și redactare standarde ocupaționale pentru ocupațiile: expert GIS (2008), consultant sisteme ale calității (2008), auditori siguranță alimentelor (2009), manageri ai sistemelor de management siguranță alimentară (2009), auditori sănătate și securitate ocupațională (2009), manageri sănătate și securitate în muncă (2010), specialist în managementul deșeurilor (2012).

Standarde noi pe piața din România

Am introdus standarde noi pe piața din România: SA 8000 – sisteme de management pentru responsabilitate socială.

ISO 26000

Am participat activ (membru Comitet Tehnic ASRO) la transpunerea la nivel național a standardului ISO 26000 – Sistem de management pt responsabilitate socială și a standardului ISO 21500 – Ghid pentru managementul de proiect și a standardelor din domeniul formării profesionale.

Programe de tutoriat și internship cu Universitatea din București

De aproximativ 10 ani asigurăm programe de tutoriat și internship cu Universitatea din București (Facultatea de Biologie), Academia de Studii Economice pentru studenții din anii terminali de licență sau master.

Sute de programe de formare profesională

Sute de programe de formare profesională (cursuri deschise) și zeci de cursuri dedicate nevoilor companiilor din domenii precum: industria alimentară, HORECA, industria petrolieră, retail, depozitare, comercializare și transport de medicamente, transport aerian, servicii medicale, gestiunea deșeurilor, construcții, industria auto, etc.

Business Meeting

Curricula cursurilor respectă cerințele standardelor ocupaționale din domeniu

Curricula cursurilor respectă cerințele standardelor ocupaționale din domeniu, schemele armonizate ale EOQ (European Organization for Quality), ISO (Organizația Internațională de Standardizare).

Acordăm o atenție specială calitățîi programelor de formare profesională pe care le realizăm, astfel încât să răspundă exigențelor participanților și să ii stimuleze să se autodepășească, punând accentul pe participare activă și formare continuă. La solicitarea clienților noștri personalizăm programele de formare și de consultanță funcție de necesitățile companiei.

Ce ne dorim?

Prin programele de formare profesională cu atenție selectate pentru a utiliza la maximum experiența de peste 20 de ani a companiei și lectorilor săi în domeniile de competență ne dorim să contribuim la dezvoltarea abilităților și cunoștințelor celor care proiectează și gestionează cerințele standardelor internaționale sau private:  reprezentanți management, auditori interni sau externi, responsabili calitate, protecția mediului, protecția muncii, lideri ai echipelor HACCP, etc.

Scurt istoric

Începându-ne activitatea ca firmă de consultanță în domeniul proiectării și implementării sistemelor de management al calității - ISO 9001, mediului - ISO 14001, sănătății și securității ocupaționale - ISO 45001, siguranței alimentului – HACCP / ISO 22000 / IFS / BRCGS, responsabilității sociale - SA 8000, am constatat că majoritatea covârșitoare a firmelor cărora le ofeream consultanță nu dispuneau de personal calificat în acest domeniu și am ajuns astfel să valorificăm experiența și competența din domeniul tehnic în domeniul formării profesionale.

Autorizații

autorizatie-2.png
bottom of page