top of page
Acest curs nu mai poate fi rezervat.

Auditor de mediu

Durată: 60 ore (20 ore teorie și 40 ore practică)

  • Încheiat
  • TBD
  • Location 1

Descrierea serviciului

Programul de formare auditori de mediu are ca obiectiv general: perfecționarea pentru efectuarea auditurilor de mediu conform cerințelor standardelor internaționale: SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de management de mediu. Cerințe; SR EN ISO 19011:2018, SR EN ISO/IEC 17021-2:2016 Evaluarea conformității – Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare a sistemelor de management – Partea a 2-a: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management de mediu și standardului ocupațional (în vigoare) 1. Condiții Absolvent de învățământ superior cu diplomă de licență în domeniul protecției mediului sau domenii conexe 2. Mod de organizare Regim hibrid în sală de curs și Online 3. Evaluare Pe parcurs: teste scrise per modul de formare La final: test scris și susținere proiect – nota minimă: 5 4. Certificare Certificat, recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale Cu condiția absolvirii programului de formare 5. Numărul cursanților Numărul minim 10 și maxim 28 6. Competențe obținute - Organizarea desfășurării auditului de mediu - Planificarea auditului de mediu - Analiză preliminară a documentației - Realizarea auditului de mediu - Completarea documentelor de lucru - Întocmirea rapoartelor - Perfecționarea profesională 7. Reduceri Pentru grupe formate din 6 participanți de la același beneficiar / organizator, se aplică o reducere de 5 % + 50% din valoarea programului pentru al 7-lea participant, iar pentru 10 participanți o reducere de 10% plus o participare gratuită pentru al 11-lea participant. Înscrierea se face pe baza completării Cererii de înscriere la programul de formare “Auditori de mediu” anexată invitațiilor trimise de Floyd AD&C prin e-mail sau accesate direct pe site. Cererea completată, însoțită de documentele solicitate se va trimite la Secretariatul Floyd AD&C, prin e-mail: office@floyd.ro, cel mai târziu cu 15 zile înaintea începerii cursului. După semnarea Contractului de formare profesională și achitarea taxei de participare, în contul S.C. Floyd AD&C S.R.L. RO38RNCB0088002305690001 BCR Moșilor se consideră valida înscrierea la programul de formare.


Detalii de contact

  • Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 8, Et. 3, Ap. 9, Sector 5, Bucuresti

    0752088649

    office@floyd.ro


bottom of page