top of page
Acest curs nu mai poate fi rezervat.

Auditor calitate

Durata: 180 ore

  • Încheiat
  • TBD
  • Location 1

Descrierea serviciului

Programul de formare auditori în domeniul calității are ca obiectiv general: specializarea pentru efectuarea auditurilor conform cerințelor standardelor internaționale: SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității. Cerințe; SR EN ISO 19011:2018, SR EN ISO/IEC 17021-2:2016 Evaluarea conformității - Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare a sistemelor de management – Partea 1: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management al calității și standardului ocupațional (în vigoare). 1. Condiții Absolvent de învățământ superior cu diplomă de licență 2. Mod de organizare Sală de curs și/sau Online 3. Evaluare Pe parcurs: teste scrise per modul de formare La final: test scris și susținere proiect – nota minimă: 5 4. Certificare Certificat recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale Cu condiția absolvirii programului de formare 5. Competențe obținute - Modul de interacțiune al organizației cu părțile interesate în domeniul calității - Dezvoltarea și actualizarea documentației referitoare la sistemul de management al calității - Managementul calității (seria 9000) și principiile auditului sistemelor de management - Derulează etapele specifice procesului de audit al calității - Întocmirea documentației specifice procesului de audit, căutare de informații (internet / intranet) - Managementul riscurilor - Tehnici de comunicare și de obținere a informațiilor specifice procesului de audit - Comunicare consecvență și eficace în situațiile dificile - Analiză capacității, gestionarea echipei și lucrul în echipa de audit - Coordonarea echipei de audit - Analizarea și aprecierea conformității în managementul calității pentru succesul susținut al organizației (ISO 9004) - Evaluarea gradului de implementare, menținere și îmbunătățire a sistemului de management al calității și pentru asigurarea calității (auditul calității) - Creșterea valorii auditului - Asigurarea calității în activitatea auditorului 6. Reduceri Pentru grupe formate din 6 participanți de la același beneficiar / organizator, se aplică o reducere de 5 % + 50% din valoarea programului pentru al 7-lea participant, iar pentru 10 participanți o reducere de 10% plus o participare gratuită pentru al 11-lea participant.


Detalii de contact

  • Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 8, Et. 3, Ap. 9, Sector 5, Bucuresti

    0752088649

    office@floyd.ro


bottom of page